Aanschaf schip bij MD Jachtbemiddeling

Als u een schip heeft gevonden die u graag zou willen aanschaffen dan kunt u het schip kopen en eventueel een voorbehoud maken voor bv een proefvaart, financiering of een keuring door een HISWA erkend expertise-bureau.

MD Jachtbemiddeling adviseert altijd bij aanschaf het schip te laten keuren zodat eventuele verborgen en/of structurele gebreken kunnen worden gevonden of uitgesloten. Dit biedt u meer zekerheid over de huidige staat en conditie van het schip.

Procedure aanschaf schip:
Mocht u akkoord gaan met de gevraagde prijs dan zal het koop – verkoopcontract worden opgesteld en door beide partijen ondertekend. U voldoet de koopsom en er zal een afspraak worden gemaakt wanneer het schip wordt overgedragen. Na overdracht van het schip bent u eigenaar.

Mocht u niet akkoord gaan met de prijs die gevraagd wordt dan kunt u een (schriftelijk) bod op het schip uitbrengen en eventueel een voorbehoud maken. U vult het formulier in waarop u kenbaar maakt welke prijs u wilt betalen en welk voorbehoud u eventueel wenst te maken. U heeft nu een optie tot koop en dit betekent dat we niet met een andere partij in onderhandeling kunnen treden (geen prijsopdrijving mogelijk).

Nadat er een prijsovereenstemming is verkregen, wordt u eigenaar van het schip mits aan de eventuele voorbehouden kan worden voldaan. De koop- & verkoopcontracten worden opgemaakt en getekend door beide partijen en u voldoet de koopsom waardoor u eigenaar bent van het schip. Eventuele kosten van gewenste voorbehouden (bv keuring en/of proefvaart) zijn in principe voor de kopende partij.

Overdracht schip:
Als aan alle formaliteiten is voldaan, wordt een datum van overdracht gepland.
Bij de overdracht zal, indien gewenst & mogelijk, de “oude” eigenaar aanwezig zijn en de makelaar.

Alle toebehoren, het koopcontract en natuurlijk de sleutels zullen worden overhandigd en alle “ins & outs” van het schip worden uitgelegd.
Vanaf dit moment bent u de eigenaar van het schip en wenst MD Jachtbemiddeling u een plezierige en vooral een behouden vaart!

Ter info: alleen de verkopende partij is MD Jachtbemiddeling courtage verschuldigd.